Tikvah Lelystad

Hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Aanschaf nieuw en aanpassing bestaande pand.

€ 200.000
Voltooid
Terug naar overzicht

  

Tikvah Woonbegeleiding is een woon- en begeleidingstraject voor jongeren en jongvolwassenen gevestigd in Lelystad. Gemiddeld worden er 22 jongeren begeleid in het woonbegeleidingstraject en daarnaast wordt aan tussen de 4-8 jongeren ambulante begeleiding geboden. Door middel van ondersteunende begeleiding worden jongeren geholpen bij de door hen aangegeven hulp- en levensvragen. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij gedrags- en psychische problematiek. Ook is er ruimte om te spreken over levens- en geloofsvragen.

Stichting Tikvah Woonbegeleiding heeft een nieuw pand aangekocht. In het nieuwe pand zullen een inloopruimte, twee gesprekskamers en een kantoorruimte worden gerealiseerd. Dan kan in het huidige pand een extra appartement en een appartement voor crisisopvang worden gecreëerd. Deze ruimtes zijn beide hard nodig omdat het steeds moeilijker blijkt te zijn om tijdelijke opvangplaatsen voor cliënten die op de wachtlijst staan voor hulp. Met het nieuwe pand kan Tikvah de mogelijkheden voor hulp uitbreiden en de organisatie professionaliseren.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden