Krusada Bonaire

Hulpaanbod voor verslaafden en mensen die worstelen met psychosociale problemen. Financiering van locatie Guatemala in Bonaire, een 24-uurs opvangplek voor maximaal 12 gasten (cliënten).

€ 800.000
Voltooid
Terug naar overzicht


Stichting De Hoop in Dordrecht is een centrum voor evangelische verslavingszorg en hulpverlening. De Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden. Sinds 1999 biedt De Hoop ook hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen.

Het project betreft de financiering van locatie Guatemala in Bonaire. Stichting Krusada is een christelijk opvangcentrum en biedt in de 24 uursopvang plek voor maximaal 12 gasten (cliënten). Bonaire is een prachtig tropisch eiland, met veel zon, mooie stranden en uitgestrekte flora en fauna. Maar Bonaire is ook een eiland waar veel ellende en armoede heerst. De verslavingsproblematiek is schrijnend. Bijna dagelijks kunt u in de media lezen over de drugsproblematiek op de Nederlandse Antillen. En het is waar: het aantal drugsverslaafden op de Antillen is schrikbarend hoog. Veel mensen verdringen hun honger of problemen, door hun toevlucht te zoeken in drugs.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden