Horeb Apeldoorn

Hulpaanbod voor verslaafden. Herfinanciering van woonhuizen.

€ 655.000
Voltooid
Terug naar overzicht


Begin 2011 is het project De Overbrugging te Apeldoorn gefinancierd.
Per juli 2012 is de Stichting De Overbrugging overgenomen door Stichting De Hoop in Dordrecht en samengevoegd met de activiteiten van de Stichting Horeb te Beekbergen.

Horeb is een christelijke woon- en leefgemeenschap waar mannen met diverse verslavingsproblemen en/ of psychosociale problemen voor langere tijd kunnen verblijven. Horeb wil een veilige en prettige leefomgeving met structuur en regelmaat bieden. Door de overname van Stichting De Overbrugging kunnen bewoners verder in het traject begeleid worden en kunnen ze begeleid zelfstandig gaan wonen in het voormalige onderdeel van Stichting De Overbrugging. 

Het project betreft de herfinanciering van beide woonhuizen. Op dit moment zijn de financieringen bij een commerciële bank afgesloten. De marktconforme rente is aanzienlijk en gezien de verminderde inkomsten dreigt hierdoor een exploitatietekort. Door bij PDKN te financieren tegen een diaconaal tarief moet het weer mogelijk worden de exploitatie sluitend te krijgen.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden