Het Lichtpunt Kollumerzwaag

Hulpaanbod voor mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. Renovatie boerderij en de realisatie van zes nieuwe wooneenheden.

€ 300.000
Voltooid
Terug naar overzicht


Stichting Dienst te Velde het Lichtpunt in Kollumerzwaag (Fryslân) biedt opvang en ontmoeting aan een brede doelgroep van mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen. 

Om ook in de toekomst de gasten op een goede verantwoorde manier te kunnen opvangen dient de boerderij (waarin de individuele opvang plaatsvindt) grondig gerenoveerd te worden. Daarnaast zullen er in een leegstaand deel van de boerderij zes wooneenheden gerealiseerd worden, zodat de hulp verder uitgebreid kan gaan worden. 

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden