De Rudolphstichting De Glind

Hulpverlening voor uit huis geplaatste kinderen. Het project omvat de uitbreiding van het jeugddorp met drie gezinshuizen.

€ 1.000.000
Voltooid
Terug naar overzicht


De Rudolphstichting in De Glind biedt uit huis geplaatste kinderen een inspirerende en veilige leefomgeving door vernieuwende zorgprojecten. Om dat te realiseren werkt de Rudolphstichting aan opvangmogelijkheden in gezinsvormen en het ondersteunen en onderhouden van jeugddorp De Glind.

Het project omvat de uitbreiding van het jeugddorp met drie gezinshuizen om een veilig thuis te bieden aan 10 tot 15 kinderen. Sinds 2015 is de opvang in gezinsvormen (pleeggezinnen en gezinshuizen) de norm. De Jeugdwet geeft aan dat opvang in een gewoon gezin de voorkeur heeft. De vraag naar en behoefte aan gezinshuizen stijgt hierdoor. In de afgelopen jaren is er een aantal gewone koophuizen bijgebouwd. Nu is de tijd rijp om drie nieuwe gezinshuizen aan de dorpsgemeenschap toe te voegen. 

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden