De Kleine Wereld Wageningen

Hulpaanbod voor statushouders. Opknappen van een leegstaand gebouw en voor bewoning geschikt maken.

€ 250.000
Voltooid
Terug naar overzicht


https://stichtingdekleinewereld.nl/wp-content/uploads/2018/07/dkw_logo_ondertitel_web-e1531323658871.png

Stichting De Kleine Wereld in Wageningen wil hulp bieden aan statushouders. Aan de ene kant wordt voorzien in woonruimte en aan de andere kant wil de stichting helpen bij het integreren in de samenleving.

Het aanbod van betaalbare woningen is niet zo groot. Architect Pieter Roza kwam daarom op het idee om samen met statushouders een leegstaand gebouw op te knappen en voor bewoning geschikt te maken. In voormalige kinderopvang De Kleine Wereld in de wijk 'de Nude' in Wageningen worden zes appartementen gerealiseerd. Hier komen vijf gezinnen met verblijfsvergunning en een Wagenings huishouden te wonen. De nieuwe bewoners werken onder begeleiding van een professionele hoofdaannemer en leren zo een vak en ook de Nederlandse taal. Het Huis van de Wijk staat klaar om hen een warm welkom te heten. De wens is om dit project in de toekomst verder uit te breiden met andere (nu leegstaande) panden.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden