De Hezenberg Hattem

Hulpaanbod voor mensen die met hun levensproblemen dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn. Ingrijpende verbouwing van de gastenaccommodatie.

€ 400.000
Voltooid
Terug naar overzicht


Op Landgoed De Hezenberg kunnen mensen die met hun levensproblemen dreigen vast te lopen of al vastgelopen zijn, terecht om begeleid te worden in hun zoektocht naar herstel en heroriëntatie. Het team bestaat uit meerdere professionele krachten die werken vanuit een open christelijke levensvisie. Het kan gaan om depressieve klachten, relatie- en gezinsproblematiek, rouw en verlies en ingrijpende, traumatische gebeurtenissen.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan kwam aan het licht dat met name de gastenaccommodatie van de Hezenberg sterk gedateerd is, zowel vanuit de invalshoek van privacy en (rolstoel) toegankelijkheid alsook de (brand) veiligheid. Een ingrijpende verbouwing is noodzakelijk om toekomstbestendig de kerntaak of missie te kunnen blijven uitvoeren: het opvangen en weer op weg helpen van medemensen die zijn vastgelopen). Het gebouw 'de Wingerd' waar de gasten verblijven zal aangepast worden aan de eisen van de tijd. Nu heeft slechts een beperkt aantal kamers een eigen natte cel en er is sprake van te geringe geluidsisolatie. Na de verbouwing is er de beschikking over 34 eenvoudige maar goed uitgeruste logeerkamers met eigen douche en toilet. Daarnaast moeten ook de werkruimtes voor creatieve therapie, gesprekken, bibiodrama etc. een forse upgrade ondergaan. De verbouw zal tevens benut worden om te voorzien in een goed geoutilleerde badkamer voor mensen met een lichamelijke handicap.

Komt mijn project in aanmerking?

Checklist Project aanmelden