Fusie met SKG

SKG blijft het belangrijk vinden dat ook nieuw te realiseren diaconale projecten kansen krijgen. Daarom biedt SKG financieringsmogelijkheden voor nieuwe Protestants christelijke diaconale projecten. Voor meer informatie verwijzen we u naar website SKG Gouda  

Onze Werkwijze

Wanneer wij een financieringsaanvraag ontvangen voor een diaconaal project bekijken wij eerst of dit initiatief past binnen de doelgroep van SKG.      

Vervolgens zal er gekeken worden of het diaconale project levensvatbaar is en hiervoor een offerte verstrekt kan worden.

Algemene Voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.